Descarca Enciclopedia Educației Fizice și Sportului din România Volumul I

Educaţia fizică şi sportul ocupă un loc de seamă în existenţa noastră cotidiană. De ele depinde sănătatea fiecăruia. Ele apar astfel drept condiţii ale vieţii. Totodată, ele oferă instrumente care ne ajută să prelungim anii unei existenţe şi mai ales să sporim calitatea lor! Educaţia fizică ar trebui să ne preocupe pe toţi, iar sportul, de asemenea, să fie practicat de cât mai mulţi. Sportul mai înseamnă şi un fenomen de masă, mai ales unele forme ale manifestărilor sale ajungând să atragă sute de mii dacă nu chiar milioane de spectatori şi fani.

 

Sportul mai oferă şi un teren în care nu sunt lăsate – și nu trebuie să fie lăsate sa pătrundă! – disensiunile şi neînţelegerile din alte domenii. Este un teren de înţelegere, de reciprocă comprehensiune.

Cu o jumătate de deceniu în urmă a apărut cea dintâi ediţie a acestei Enciclopedii, rodul unei munci neostoite. Iată, sub îndrumarea competentă a unei comisii de coordonare, ne aflăm în faţa unei noi ediţii, îmbunătăţită şi amplificată. Cele şase volume ne conduc în prezent, dar şi în trecut, dându-ne şi perspectivele viitorului, în lumea educaţiei fizice şi a sportului, oferindu-ne un tablou complex, dar şi complet.

Enciclopedia ne înfăţişează în fiecare volum un sector al domeniilor urmărite. Afirmarea internaţională, practicarea sportului şi educaţia fizică în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti, promotorii sportului şi ai educaţiei fizice şi relaţiile sportive internaţionale, legislaţia referitoare la domeniile abordate şi evoluţia ei, terminologia sportivă şi „cartea de aur” a sportului românesc sunt abordate şi minuţios trecute în revistă în paginile acestei impresionante lucrări. În ansamblu, Enciclopedia educaţiei fizice şi a sportului în România reprezintă, în întreaga complexitate şi într-o structură organizată, o sursă extraordinară de informaţie, un instrument indispensabil pentru oricine vrea să cunoască, să înţeleagă şi să compare ceea ce a însemnat şi înseamnă în România educaţia fizică şi sportul, precum şi perspectivele lor de viitor. Aceste domenii, atât de importante, care se bucură totodată de un interes general, sunt înzestrate prin această Enciclopedie cu un remarcabil instrument de cunoaştere. În acelaşi timp, a fost pusă în evidenţă încadrarea internaţională a sportului românesc, locul pe care-l ocupă atât în Europa, cât şi în întreaga lume. Alcătuitorii ei au adus un mare serviciu ţării şi merită unanime mulţumiri şi felicităriEducaţia fizică şi sportul ocupă un loc de seamă în existenţa noastră cotidiană. De ele depinde sănătatea fiecăruia. Ele apar astfel drept condiţii ale vieţii. Totodată, ele oferă instrumente care ne ajută să prelungim anii unei existenţe şi mai ales să sporim calitatea lor! Educaţia fizică ar trebui să ne preocupe pe toţi, iar sportul, de asemenea, să fie practicat de cât mai mulţi. Sportul mai înseamnă şi un fenomen de masă, mai ales unele forme ale manifestărilor sale ajungând să atragă sute de mii dacă nu chiar milioane de spectatori şi fani. Sportul mai oferă şi un teren în care nu sunt lăsate – și nu trebuie să fie lăsate sa pătrundă! – disensiunile şi neînţelegerile din alte domenii. Este un teren de înţelegere, de reciprocă comprehensiune. Cu o jumătate de deceniu în urmă a apărut cea dintâi ediţie a acestei Enciclopedii, rodul unei munci neostoite. Iată, sub îndrumarea competentă a unei comisii de coordonare, ne aflăm în faţa unei noi ediţii, îmbunătăţită şi amplificată. Cele şase volume ne conduc în prezent, dar şi în trecut, dându-ne şi perspectivele viitorului, în lumea educaţiei fizice şi a sportului, oferindu-ne un tablou complex, dar şi complet.

Enciclopedia ne înfăţişează în fiecare volum un sector al domeniilor urmărite. Afirmarea internaţională, practicarea sportului şi educaţia fizică în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti, promotorii sportului şi ai educaţiei fizice şi relaţiile sportive internaţionale, legislaţia referitoare la domeniile abordate şi evoluţia ei, terminologia sportivă şi „cartea de aur” a sportului românesc sunt abordate şi minuţios trecute în revistă în paginile acestei impresionante lucrări.

În ansamblu, Enciclopedia educaţiei fizice şi a sportului în România reprezintă, în întreaga complexitate şi într-o structură organizată, o sursă extraordinară de informaţie, un instrument indispensabil pentru oricine vrea să cunoască, să înţeleagă şi să compare ceea ce a însemnat şi înseamnă în România educaţia fizică şi sportul, precum şi perspectivele lor de viitor. Aceste domenii, atât de importante, care se bucură totodată de un interes general, sunt înzestrate prin această Enciclopedie cu un remarcabil instrument de cunoaştere. În acelaşi timp, a fost pusă în evidenţă încadrarea internaţională a sportului românesc, locul pe care-l ocupă atât în Europa, cât şi în întreaga lume. Alcătuitorii ei au adus un mare serviciu ţării şi merită unanime mulţumiri şi felicitări.

Academician DAN BERINDEI Vicepreședinte al Academiei Române