Bridge-ul, deși privit ca divertisment, este un sport care necesită un mare efort fizic și intelectual datorită complexității sale și ritmului intens de joc. Prin efectele sale benefice asupra minții umane, prin dezvoltarea calitătilor psihice, a memoriei, spontaneității, dinamismului gândirii, perspicacității, imaginației, prin întărirea factorului volitiv, și nu în ultimul rând prin formarea caracterului constituie, în special pentru tineri, o excelentă oportunitate de dezvoltare intelectuală.

Federația Română de Bridge a fost înfințată în 1990, iar începând de la 1 ianuarie 2002 a fost reorganizată pe baza Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, funcționând actualmente ca persoană juridică de drept privat, autonomă, neguvernamentală, apolitică și fără scop lucrativ.

Federația Română de Bridge este constituită prin asocierea a 7 cluburi reorganizate pe baza Legii 69/2000, având ca profil de activitate ramura de sport BRIDGE și are competența de a organiza și conduce activitatea în domeniu pe întreg teritoriul țării.

În îndeplinirea obiectivelor sale Federația Română de Bridge coordonează activitatea a 28 de cluburi din toată țara, organizând si tutelând organizarea a 45 de competiții interne anuale, din care 16 campionate naționale pentru diverse categorii de vârsta și sex, cinci competiții internationale, organizează antrenamente si selecții speciale ale loturilor naționale, cursuri de perfecționare specialisti, precum și tabere specializate de bridge pentru inițiere, perfecționare si performanță pentru elevi și studenți.

Ca performanțe sportive, jucătorii români de bridge au obținut până acum o medalie de argint la Campionatele Mondiale de juniori din 2008, în China  și una de bronz  la Campionatele Mondiale de juniori din 2011, în Croația.

Pentru mai multe detalii accesați site-ul oficial oficial al federației.