Funcționează ca organizație sportivă națională, recunoscută de Ministerul Tineretului și Sport, fiind abilitată de acesta să coordoneze activitatea în domeniul sportului pentru sănătate și recreere la nivelul întregii țări.

În acest context, FRSpT promovează SpT ca activitate socială de interes național, parte a politicii sociale și susține practicarea sportului de către toate categoriile de populație, ca modelator al capacității biomotrice și gândirii pozitive, ca factor de îmbunătățire a sănătății și mijloc de integrare a valorilor morale, de promovare a autodisciplinei, a respectului față de sine și de celălalt.

Federaţiei Române Sportul pentru Toţi:

-Coordonează şi susţine tehnic, material şi moral persoane fizice, cluburi, centre, asociaţii cu preocupări în domeniul Sportului pentru Toţi.

-Organizează evenimente sportiv-culturale, specifice, în parteneriat cu asociaţiile judeţene sportul pentru toţi, cu direcţiile judeţene pentru tineret şi sport, federaţii pe ramură de sport, şi alte entităţi cu preocupări în domeniu. Câteva exemple: “Challenge Day”, “Săptămâna Naţională Sportul pentru Toţi”, “Ziua Mersului pe Jos”, “Festivalul Naţional al Majoretelor”, “Festivalul Naţional de Minivolei”, “Trofeul Corbeanca”, “Crosul Vivicitta”, “Crosul Unirii”, “Cupa Interetnică Bucovina”, “Trofeul Generaţiilor”, Săptămâna Mișcării, Festivalul “Familie, Mişcare, Viaţă”, “Săptămâna Europeană a Sportului” etc.

-Desfăşoară campanii de promovare şi informare, editează propriul buletin informativ, organizează întruniri, stagii de pregătire, formare şi perfecţionare specialişti în Sportul pentru Toţi
Stabileşte şi întreține relaţii cu federaţiile similare din alte ţări, cu forurile internaţionale de specialitate, asigură participarea la manifestări internaţionale;

Susţine interesele Sportului pentru Toţi în relaţiile cu structuri administrativ publice şi foruri legislative.

Federaţiei Române Sportul pentru Toţi este afiliată la:Federaţia Internaţională Sportul pentru Toţi (FISpT) – 1992;Asociaţia Internaţională pentru Sport şi Condiţie Fizică (TAFISA) – 1993;Asociaţia Balcanică Sportul pentru Toţi (BSAA) – 2010;Asociaţia Internaţională pentru Sport şi Cultură (ISCA) - 2011

Pentru activitatea desfășurată de-a lungul timpului, UNESCO a acordat în decembrie 1992, Medalia şi Diploma de Onoare pentru merite deosebite în educaţie fizică şi sport, Doamnei Aurelia Suciu, Secretar General FRSpT.

Pentru mai multe detalii, consultați site-ul oficial al federației. 

Data nașterii: 1975 Localitatea nașterii: București Performanțe sportive: Locul 2…