Federația Română de Kempo este unanim recunoscut ca fiind una dintre cele mai vechi forme de lupta asiatice, aceasta fiind transformată în anul 1932 de către maestrul japonez Muneori Sawayama într-unul dintre cele mai atractive sporturi de luptă. Activitatea Kempo-ului se desfășoară pe mai multe paliere: sportiv competițional, metoda de autoapărare, fiind totodată o excelentă metodă de condiționare și tonifiere fizică. Kempo-ul ajută la îmbunătățirea stării de sănătate, la dezvoltarea încrederii în forțele proprii, având un profund caracter social-educativ. Grația și eficacitatea, spontaneitatea și rigoarea, rapiditatea și flexibilitatea, disciplina și respectul, sunt trăsături comune ale Kempo-ului și practicanților acestuia. Frumusețea Kempo-ul ca disciplina sportivă constă atât în diversitatea și multitudinea de ramuri și probe sportive existente în cadrul acesteia, precum și în permanenta dezvoltare a altora noi, în pas cu evoluția și caracterul unei societăți sportive moderne. Datorită mentalității de deschidere permanentă la tot ceea ce este nou, Kempo-ul creează practicanților un spirit creativ liber și independent, care apreciază munca în echipa, conlucrând permanent cu specialiști din alte sporturi în direcția îmbunătățirii și perfecționării personale continue. Kempo este considerat în prezent ca fiind unul dintre cele mai complexe sporturi de contact având încorporate atât probe de măiestrie sportivă, demonstrative, cât și probe de luptă deosebit de spectaculoase și atractive în care se folosește întreaga gama de tehnici de atac și apărare,lovituri cu pumnii și picioarele,cu coatele și genunchii, aruncări și proiectări, fixări și imobilizări, precum și acțiuni articulare. Kempo-ul a adus de-a lungul timpului importante beneficii societății românești prin numărul mare de cluburi sportive afiliate, prin miile de copii și tineri practicanți, prin programele sportive social-educative derulate cât și prin promovarea imaginii României la cel mai înalt nivel, obținând performante sportive excepționale la competiții internaționale de mare anvergură.

Pentru mai multe detalii, accesați site-ul oficial al federației.