1.Scop:
Scopul Federației Române de Oină constă în organizarea, conducerea, dezvoltarea şi controlul activităţii sportive de oină pe întreg teritoriul României cât și în cadrul activităților internaționale, având dreptul de a emite decizii cu caracter obligatoriu pentru toţii membrii afiliaţi.
2.Alcătuire:
Federația Română de Oină este federaţie sportivă naţională constituită prin exprimarea voinţei de asociere a cluburilor sportive cu secție de oină, a Asociaţiilor judeţene de oina şi a Municipiului Bucureşti. In prezent are afiliate un număr de 35 structuri sportive(5 asociații județene și 30 cluburi sportive), toate cu activitate competițională conform statutului propriu.
3. Data fondare:
Federaţia Română de Oină a fost fondată în anul 1932, devenind persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, în anul 2002, prin reorganizarea dispusă de Legea nr. 69 din 28 aprilie 2000 a Educației Fizice și Sportului,fiind continuarea comisiei de oină care a fost înființata în anul 1912 ca for central care sa gestioneze activitatea legată de oina.
4.Cronologia structurilor organizatorice:
Comisia de Oina – înființată în anul 1912, a fost una dintre cele 13 structuri care compuneau Federația Societăților Sportive din Romania (actualul MTS),organism înființat la începutul lunii decembrie 1912,comisia fiind reorganizată în anul 1923, odată cu FSSR;
Comisia centrală de oina – apare în decembrie 1925;
Federația Română de oina – creată în iunie 1932;
Federația Română de Rugbi si Oina – fondata in septembrie 1940;
Federația Română de Gimnastica si Oina – creata in anul 1942;
Federația Română de Gimnastică și Jocuri Naționale – creata în februarie 1944, în care se regăsea și oină.
Federația Română de Rugbi, Scrimă, Tenis de masa, Popice și Oină – creată în vara anului 1949.
Federația Română de Oina (pentru scurt timp s-a numit Comisie Centrală) creată la 6 septembrie 1950, a funcționat făra întrerupere cu aceasta denumire, pe care o poartă și în prezent.

Pentru mai multe detalii, accesați site-ul oficial al federației.